Płatności i dostawa

Klucze licencyjne oraz linki do pobrania Produktu zostaną wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) w terminie 5 dni od przyjęcia zamówienia. Klient nie ponosi żadnych kosztów wysyłki.

Płatności są realizowane na podstawie faktur proforma lub faktur VAT w obu przypadkach termin płatności wynosi 7 dni.

Nabywca musi podać adres email, na który zostanie wysłany numer/numery zakupionej/zakupionych licencji, lub adres dostawy w przypadku zakupu oprogramowania w wersji BOX.

Prawidłowo wypełnione zamówienie zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta (są one niezbędne do przypisania licencji do klienta):
– imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej oraz adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
– numer NIP,
– adres elektroniczny (e-mail),
– numer telefonu.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

Zamówienia złożone w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.